บทเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ

บทเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ

จากต้นฉบับบทเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ

พระยาอภัยรณฤทธิ พระยายืนชิงช้า พิมพ์แจก ปีมโรง พ.ศ. ๒๔๕๙; พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ