ตำราปลูกฝีโค ให้กันโรคธระพิศม์ไม่ให้ขึ้นได้

ตำราปลูกฝีโค ให้กันโรคธระพิศม์ไม่ให้ขึ้นได้

ตำราปลูกฝีโค ให้กันโรคธระพิศม์ไม่ให้ขึ้นได้

TREATISES ON VACCINATION

COMPRISING

A NARRATIVE

OF THE

INTRODUCTION AND SUCCESSFUL

PROPAGATION OF VACCINATION

IN SIAM. – 1840. & 1844.

----------------------------

BY D. B. BRADLEY M. D.

2nd. Edition 1000 Copies.

----------------------------

BANGKOK

A. B. C. F. M. PRESS.

1845.

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ