หนังสือจักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์

หนังสือจักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์

หนังสือจักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์

พระนิพนธ์

สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ต้นฉบับของหอพระสมุดวชิรญาณ

----------------------------

พิมพ์แจกในงารพระราชทานเพลิงศพ พระสุนทรศีลาจารย์ (จุ้ย)

ณวัดจักรวรรดิราชาวาส

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ