ลิลิตพระลอ

ลิลิตพระลอ

ลิลิตพระลอ

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

อำมาตย์เอก พระยานิมิราชทรงวุฒิ (สวน วินิจฉัยกุล)

ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ