ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๔ เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๔ เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๔ เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์

แจกในการกฐินพระราชทาน จางวางโท พระยาอนิรุทธเทวา อธิบดีกรมมหาดเล็ก

วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ปีวอก พ.ศ. ​๒๔๖๓ โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ