เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๗

เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๗

หมายรับสั่ง แลบาญชีโคมตรา ในการพระราชพิธีวิสาขบูชา

ในรัชกาลที่ ๔

----------------------------

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ

เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ