พระราชสาส์นพระราชทานไปยังประเทศจีน กับประวัติวัดเศวตฉัตร

พระราชสาส์น ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานไปยังประเทศจีน กับประวัติวัดเศวตฉัตร

พระราชสาส์น

ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พระราชทานไปยังประเทศจีน

กับ

ประวัติวัดเศวตฉัตร

----------------------------

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

หม่อมราชวงศ์หญิงเจียน ฉัตรกุล

ณ เมรุ วัดทองนพคุณ จังหวัดธนบุรี

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ