พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๔

ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
พิมพ์แจกเปนที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงวงษานุประพัทธ์ (ตาด สนิทวงศ์ ณอยุธยา)
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, ณเมรุวัดเทพศิรินทราวาส;
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ