รุไบยาต

รุไบยาต

รุไบยาต

(กาพย์โลกิยะทิฎฐธรรม)

ของ

ฮะกิม โอมาร์ คัยยาม

ชาวไนชาปูระ

มหากวีโหราจาริย์

กรุงเปอเซีย

(แปลงเปนโคลงสุภาพภาษาไทย)

พ.ศ. ๒๔๕๗

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ทรงแปลและนิพนธ์เทียบเปนโคลงสุภาพ

รุไบยาต (กาพย์)

ของ ฮะกิม โอมาร์ คัยยาม

มหากวีโหราจาริย์ กรุงเปอเซีย

(อุทานโลกิยะทิฎฐธรรม แปลงเปนโคลงสุภาพภาษาไทย)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ