สามัคคีเภทคำฉันท์

สามัคคีเภทคำฉันท์

จากต้นฉบับ สามัคคีเภทคำฉันท์ โดยนัยอันมาในสุมังคลวิลาสินี อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค ผูก ๖, แสดงข้อสุภาสิต ว่าด้วยโทษแห่งการแตกสามัคคี; นายชิต เปนผู้ประพันธ์; โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย พ.ศ. ๒๔๕๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ