หนังสือแสดงกิจจานุกิตย์

หนังสือแสดงกิจจานุกิตย์

ของเจ้าพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี พิมพ์เมื่อพ.ศ. ๒๔๑๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ