ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๔

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๔

ประกาศปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๐๑; พิมพ์ในงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ครบศตมาห ณวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖; พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ