โคลงลักษณะช้าง

โคลงลักษณะช้าง

โคลงลักษณะช้าง

พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ

หม่อมราชวงศ์หญิง อ่องศรี ลดาวัลย์

พิมพ์แจก

ในงานพระราชทานเพลิงศพ

หม่อมเจ้าธำรงศิริ ศรีธวัช ผู้บิดา

วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗

ณเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

----------------------------

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ