กลอนเพลงยาวชมพระยาศรีเพ็ง

กลอนเพลงยาวชมพระยาศรีเพ็ง

ต้นฉบับหนังสือ กลอนเพลงยาวชมพระยาศรีเพ็ง

พิมพ์ในงารปลงศพ นาย จัน ศรีเพ็ญ เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๔๖๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ