กาพย์วนประเวศน์

กาพย์วนประเวศน์

จากต้นฉบับ กาพย์วนประเวศน์ ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๕๙; โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ