ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒

----------------------------

เสวกเอก พระยาศรีราชอักษร

พิมพ์แจกในงานศพ

นางเล็ก กาญจนาคม ผู้มารดา

ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๖๒

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ