ฉันท์ชมกุฎี และ กาพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด

ฉันท์ชมกุฎี และ กาพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด

จากต้นฉบับ ฉันท์ชมกุฎี และ กาพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด หอพระสมุด ฯ พิมพ์ ถวายแจกพระภิกษุสามเณรที่มาชมหอพระสมุด ฯ ในงารนักขัตฤกษ์เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๔๖๖ พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ