บทลคร เรื่องเงาะป่า

บทลคร เรื่องเงาะป่า

บทลคร เรื่องเงาะป่า

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ ร.ศ. ๑๒๔ พ.ศ. ๒๔๔๘

พระราชทานกรรมสิทธิ แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย สพานยศเส

พ.ศ. ๒๔๕๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ