พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณพระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ