ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค ๒๕

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๕

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค ๒๕

การเล่นเพลง

----------------------------

ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถาน

พิมพ์แจก

ในงานทอดกฐินพระราชทาน

ที่วัดส้มเกลี้ยง

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ