ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๙ เพลงยาวความเก่า

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๙ เพลงยาวความเก่า

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๙ เพลงยาวความเก่า

แจกในการกฐินพระราชทาน จางวางเอก เจ้าพระยารามราฆพ ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็ก

ณวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ