ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘ ตอนที่ ๓

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘ ตอนที่ ๓

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘

ตอนที่ ๓

ว่าด้วยประเพณีของชนชาวมณฑลอิสาณ

----------------------------

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

โปรดให้พิมพ์ในงารพระศพ

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี

ครบศตมาห

ณวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ