ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค ๑๓

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค ๑๓

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค ๑๓

คำให้การสมณทูตพะม่า

ว่าด้วยประเพณีสงฆมณฑลในประเทศพะม่า

----------------------------

นางวงษ์ สุดประสงค์

พิมพ์แจกเป็นที่ระลึก ในงานฌาปนกิจศพ

จ่านายสิบตำรวจ หมื่นเข้มขจัดภัย (เข็ม สุดประสงค์) ผู้สามี

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙

ณวัดจันทาราม จังหวัดธนบุรี

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรโสภณ เลขที่ ๘๔๑ เชิงสะพานเสาชิงช้า

พระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ