โคลงสุภาพ เรื่องนิราศชะอำ

โคลงสุภาพ เรื่องนิราศชะอำ

โคลงสุภาพ

เรื่องนิราศชะอำ

ฝีพระโอษฐ์

กรมพระ นราธิป ฯ

พิมพ์ ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม

พ.ศ. ๒๔๗๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ