จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๗

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๗

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาค ๗

----------------------------

พิมพ์เป็นที่ระลึก

ในงานพระราชทานเพลิงศพ

มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าธำรงศิริ ศรีธวัช

ป. ม., ต. ช., ว. ป. ร. ๓, ร. จ. พ.

วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗

ณเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม

----------------------------

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ