กฎมนเทียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖

กฎมนเทียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖

กฎมนเทียรบาลพะม่า

นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทรงแปลจากภาษาอังกฤษ

----------------------------

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

โปรดให้ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ

หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์

ณ วัดนรนารถสุนทริการาม

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ