สะใภ้แหม่ม

สะใภ้แหม่ม

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ๒๕๐๕

พิมพ์ครั้งที่สอง กันยายน ๒๕๑๓

หมายเหตุ (วชิรญาณ): ต้นฉบับความยาวไม่มีแบ่งบท

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ