พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า

พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า และ พระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพ ฯ ในรัชกาลที่ ๕

พระราชหัตถเลขา

เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า

และ

พระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพ ฯ

ในรัชกาลที่ ๕

----------------------------

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

พุทธศักราช ๒๔๙๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ