ลิลิตนารายณ์สิบปาง

ลิลิตนารายณ์สิบปาง

ลิลิตนารายณ์สิบปาง

พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ฯ

จัดพิมพ์โดยเสด็จพระกุศลซึ่ง

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

ทรงบำเพ็ญในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ