คำให้การชาวกรุงเก่า

คำให้การชาวกรุงเก่า

คำให้การชาวกรุงเก่า

เรื่องนี้ที่เรียกกันแต่ก่อนว่า “คำให้การขุนหลวงหาวัด”

ฉบับนี้แปลใหม่จากฉบับหลวงที่ได้มาจากเมืองพม่า

พระยาเจริญราชธน (มิ้น เลาหเสรษฐี)

พิมพ์แจกในงานศพอิ่ม จ. จ. ผู้มารดา

พ.ศ. ๒๔๕๗

พิมพ์ครั้งแรก

ที่โรงพิมพ์ไทย ณสพานยศเส

กรุงเทพ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ