ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๕

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๕

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๕

เปนพระราชปุจฉาในรัชกาลที่ ๔ กับรัชกาลที่ ๕

----------------------------

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต

----------------------------

เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ