กลอน แล นักกลอน

กลอน แล นักกลอน

มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

กลอน แล นักกลอน

พิมพ์แจกในวันกระฐินพระราชทาน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

ณวัดประทุมคงคา

พ.ศ. ๒๔๗๓

หมายเหตุ หนังสือนี้แต่งยังไม่จบ พิมพ์ทั้งค้างๆ เมื่อแต่งจบแล้ว จะพิมพ์ในเวลาข้างน่าต่อไป

----------------------------

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

พ.ศ. ๒๔๗๓

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ