คำประพันธ์บางเรื่อง ของ อำมาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร

คำประพันธ์บางเรื่อง ของ อำมาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร

คำประพันธ์บางเรื่อง

ของ

อำมาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร

(นิ่ม กาญจนาชีวะ เปรียญ)

พิมพ์ครั้งที่สอง ๕๐๐๐ ฉะบับ

พ.ศ. ๒๔๗๓

ปก กระดาษ ราคาเล่มละ ๑๒๐ สตางค์

พิมพ์จำหน่ายที่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม

มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ