จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๑๒

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๑๒

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาค ๑๒

----------------------------

เจ้าภาพพิมพ์

ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๙

ณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ