ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน

ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน

ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน

พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๑๕

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงารพระศพ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสิมา

ณพระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๖๘

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ