ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๒

ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๒

จากต้นฉบับ ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๒ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางหงวน สิทธิพงศ์ ณวัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ