โคลงนิราศหริภุญชัย

โคลงนิราศหริภุญชัย

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร สอบกับต้นฉบับฉบับเชียงใหม่ หนังสือที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ