ประชุมปกรณัมภาคที่ ๓ เรื่องปิศาจปกรณัม

ประชุมปกรณัม ภาคที่ ๓ เรื่องปิศาจปกรณัม

ประชุมปกรณัมภาคที่ ๓ เรื่องปิศาจปกรณัม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์

โปรดให้พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงลีลาศหงส์พระธิดา

เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ