เรื่อง โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง และ ตำหนักแพ

เรื่อง โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง และ ตำหนักแพ

เรื่อง

โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง

พระนิพนธ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์

และ

ตำหนักแพ

พระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

รองอำมาตย์ตรี ศิริ จรูญเวสม์

ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒

 

โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง

พระนิพนธ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์

พิมพ์ครั้งแรก

โดยกระแสรับสั่ง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ พ.ศ. ๒๔๓๙

พิมพ์ครั้งที่สอง (๗๐๐ เล่ม)

ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ศิริ จรูญเวสม์ พ.ศ. ๒๕๑๒

----------------------------

ตำหนักแพ

พระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ครั้งแรก

ในหนังสือวชิรญาณ (ไม่ปรากฏฉบับที่พิมพ์)

พิมพ์ครั้งที่สอง

ในงานฌาปนกิจศพ นางรัฐสถานพิทักษ์ (เจิม กาญจนหุต) และ นายประดิษฐ์ ตุงคะเศรณี พ.ศ. ๒๔๙๐

พิมพ์ครั้งที่สาม (๗๐๐ เล่ม)

ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ศิริ จรูญเวสม์ พ.ศ. ๒๕๑๐

----------------------------

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ 112-116 ถนนบริพัตร สำราญราษฎร์ พระนคร นายชวน ศรสงคราม ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พุทธศักราช 2512

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ