เวนิสวานิช

เวนิสวานิช

เวนิสวานิช

เรื่องลครเริงรมย์

ของ

วิลเลียมเชกส๎๎เปียร์

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงแปลจากภาษาอังกฤษ

และ

ทรงประพันธ์เป็นกลอน

พ.ศ. ๒๔๕๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ