ลิลิตมหาราช

ลิลิตมหาราช

ลิลิตมหาราช

พระมงคลเทพมุนี เอี่ยม วัดราชสิทธิแต่ง

หม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม

กับ

หม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณ

ทรงพิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพ

พระมงคลเทพมุนี เอี่ยม

เมื่อปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ