ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๓

ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๓

จากต้นฉบับ ฉันท์เยาวพจน์ ตอน ๓ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายวงศ์ บุนนาค และ เด็กชายไตร บุนนาค ณวัดไชยชนะสงคราม วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ