มหาสุปัศสีชาฏก

มหาสุปัศสีชาฏก

ต้น

----------------------------

เรื่องมหาสุปัศสีชาฏก

ได้ลงพิมพ์คราวที่ ๒ ไว้ ๕๐๐ เล่ม

ที่โรงพิมพพระศักดิ์เสนี

(หม่อมราชวงษเนตร์)

ตำบลวัตระฆังโฆสีตารามข้างเนือ

ได้พิมพ์เมื่อ จุลศักราช

๑๒๕๖

กรุงเทพ

ราคาเล่มสองสลึงเฟื้อง

Printed in the PHRA SACKDI SENEE [R.] Printing Office Bangkok on the December AnnoChristi 1894 or Siamese era 1256

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ