อิเหนา

อิเหนา

อิเหนา

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ทรงแปลจากต้นฉบับภาษามะลายู

----------------------------

พิมพ์ในงานพระเมรุ

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร์สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ณ ท้องสนามหลวง

ปีขาล วันที่ ๑๐ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๙๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ