นิราสตังเกี๋ย

นิราศตังเกี๋ย

นิราสตังเกี๋ย

หลวงนรเนติบัญชากิจ (แวว) แต่ง

----------------------------

นางสาวสำนักนิ์ พุกกณานนท์

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุรินทรภักดี ศรีไผทสมันต์

เมื่อปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ