วินิศวานิชคำฉันท์

วินิศวานิชคำฉันท์

วินิศวานิชคำฉันท์

----------------------------

รองอำมาตย์โท ขุนจินดาสหกิจ

พิมพ์แจกในงานปลงศพ

รองอำมาตย์เอก หลวงหิรญการโกศิต (ป้อม ธนะสิริ) ว,ม.ร,จ,พ.

ผู้บิดา

ปีมโรง พ.ศ. ๒๔๕๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ