เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ ๔

เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ ๔ ว่าด้วยเที่ยวมณฑลอุดร แล มณฑลอิสาณ

เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ ๔

ว่าด้วยเที่ยวมณฑลอุดร แล มณฑลอิสาณ

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

----------------------------

อำมาตย์เอก พระยาเวชสิทธิพิลาศ

พิมพ์ในงานปลงศพสนองคุณมารดา

เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ