จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๖

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๖

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาค ๖

----------------------------

คุณหญิงเชื้อ ธนรัตนบดี

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพ

คุณหญิงสากลกิจประมวญ (พลอย เสนีวงศ์ ณอยุธยา) มารดา

ณวัดมกุฎกษัตริยาราม

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ