นิราศมะเหลเถไถ

นิราศมะเหลเถไถ

นิราศมะเหลเถไถ

แถลงเรื่อง

เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค

ในมณฑลอยุธยาและนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๔๖๕

โดย

ศรีอยุธยา

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ