กามนิต

กามนิต

กามนิต

เสฐียรโกเศศ

และ

นาคะประทีป

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยเขษม พ.ศ. ๒๕๐๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ